Mila Web Design

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Mila Web Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mila Web Design, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mila Web Design verstrekt. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Mila Web Design gegevens nodig heeft

Mila Web Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mila Web Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit webdevelopment.

Hoe lang Mila Web Design gegevens bewaart

Mila Web Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Mila Web Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@milawebdesign.nl. Mila Web Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@milawebdesign.nl. Mila Web Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Mila Web Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mila Web Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mila Web Design op via info@milawebdesign.nl www.milawebdesign.nl is een website van Mila Web Design. Mila Web Design is als volgt te bereiken:

Woudlust 15
1617 KG, Westwoud

Kvk-nummer: 86143883
Telefoon: +31 6 10252654
E-mailadres: info@milawebdesign.nl